Mads Abel
Formand
Susan Wichmann
Kasserer 
Navn: Dorthe Weidenbein
Bestyrelsemedlem og sekretær
Susanne Lauridsen
Suppleant